Notaris Rouweler

Notaris Kantoor Rouweler
Zutphen!

Ons Team

Notaris

mr. A.C.J. Rouweler
Notaris Rouweler is in 1979 afgestudeerd in Notarieel- en Nederlands recht. Op 2 maart 1995 is hij bij Koninklijk Besluit als notaris te Zutphen benoemd. Daarvoor was hij werkzaam als kandidaat-notaris te Lisse, Leiden en Apeldoorn. De notaris verricht alle notarieel-juridische werkzaamheden op het gebied van onroerend goed, ondernemingsrecht, rechtspersonen, personen- en familierecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en vermogensplanning. Hij voert zelf ook alle besprekingen.

Secretaresse

M.W. Th. Bremer
Mevrouw Bremer is sinds januari 1987 werkzaam in het notariaat. Zij vervult de functie van notarieel secretaresse (met name op gebied van rechtspersonen- en ondernemingsrecht). Daarnaast is zij ook werkzaam als recëptioniste.

Secretaresse

A.H. Hulzebos-Dekker
Mevrouw Hulzebos is sinds 1999 werkzaam in het notariaat. Zij vervult de functie van notarieel secretaresse (met name op gebied van personen- en familie recht). Tevens verricht zij receptiewerkzamheden.

Medewerker

M. Rietveld
De heer Rietveld is sinds januari 1983 werkzaam op ons kantoor. Hij is als gediplomeerd medewerker betrokken bij alle onroerend goed transacties binnen het kantoor. De onroerend goed dossiers worden samen met de heer Braam behandeld teneinde de continuïteit van de dossierbehandeling te kunnen garanderen.

Medewerker

J.M. Braam
De heer Braam is sinds 1992 verbonden aan ons kantoor. Hij is eveneens betrokken bij alle onroerend goed transacties binnen het kantoor. De onroerend goed dossiers worden samen met de heer Rietveld behandeld teneinde de continuïteit van de dossierbehandeling te kunnen garanderen. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor het systeembeheer binnen het kantoor.

Medewerker

E. Nijland
Mevrouw Nijland is sinds juli 2015 werkzaam op ons kantoor. Zij vervult de functie van administrateur. Naast de financiële administratie ondersteunt zij ook bij de administratie van nalatenschappen. Zij is op maandag en donderdag op ons kantoor aanwezig.
Notariskantoor Rouweler
IJsselkade 16 ZUTPHEN
Tel. (0575) 513237
Fax. (0575) 513293
info@notarisrouweler.nl